--> Към началото

ВНВМУ "Н.Й.Вапцаров" - гр. Варна

Випуск 80 (1961 - 1966 г.)

    От името на випуска искам да благодаря на Румен Тотев (121), който пое инициативата за публикуване на материали за нашия живот по време на обучението ни в Морско училище и след завършването му във виртуалното пространство.

    Благодарности и към Михаил Бояджиев (111), който последва неговият пример.
    Благодарни сме им за значителния труд, който влагат при поддържането на блоговете си.

    Искам да изкажа своите благодарности към собствениците на “free.bg”, които предоставят безплатен хостинг за публикуването на сайтове, разработвани от хора, прохождащи в тази област на обработка на информацията.
    Не на последно място отправям благодарности на възпитаниците на морско училище, които са създали такива сайтове за своите випуски, чрез които се информира за историята на обучението във Висшето Военно Морско Училище „Н.Й. Вапцаров” – гр. Варна и реализацията на неговите възпитаници в живота.

От разработчика на сайта Дончо Донев (111 класно отделение)