Към началото

ВНВМУ "Н.Й.Вапцаров" - гр. Варна

Випуск 80 (1961 - 1966 г.)

Организационен комитет

Няма снимка Няма снимка

ДИМИТЪР ТОДОРОВ ИГНАТОВ (121)

Председател на орган комитет

тел: хххххххххххх е_mail : ____________


МИХАИЛ БОЯДЖИЕВ (111)

Зам. Председател на орган комитет

e_mail: miboiadjiev7@gmail.com


ИВАН ЛОЗАНОВ ФИЛИПОВ (101)

Отговорник 101 кл. отделение.

тел: хххххххххххх е_mail : ____________


ЖИВКО ГОРЧЕВ МАГДИЧЕВ

Отговорник 102 кл. отделение.

тел: хххххххххххх е_mail : ____________


ТОДОР ДИМИТРОВ КУРТЕВ

Отговорник 121 кл. отделение.

тел: хххххххххххх е_mail : ____________


МИХАИЛ БОЯНОВ БЪЧВАРОВ

Отговорник 111 кл. отделение.

тел: хххххххххххх е_mail : ____________


няма снимка

ПЕТЪР ЕМИЛОВ ТОНЧЕВ

Отговорник 112 кл. отделение.

тел: хххххххххххх е_mail : ____________


няма снимкa

ПЪРВАН МАРКОВ МАРИНОВ

Отговорник 101 кл. отделение.

тел: хххххххххххх е_mail : ____________