--> Към началото

ВНВМУ "Н.Й.Вапцаров" - гр. Варна

Випуск 80 (1961 - 1966 г.)

С Ъ О Б Щ Е Н И Я

ИСТОРИЯ НА УЧЕБНИЯ КОРАБ "Н.Й.ВАПЦАРОВ
Публикувана от елекронното издание на "ФЛАГМАН"
ИНСТРУКЦИЯ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ НА БЛОГА НА РУМЕН ТОТЕВ
Да помним нашите другари, отишли си по-рано от нас...(блог Румен Тотев)

Среща 2017 г. - второ заседание на организационния комитет

Среща 2017 г. - първо заседание на организационния комитет"

Поредно съобщение за срещата на випуска през 2017 г. (Румен Тотев)