--> Към началото

ВНВМУ "Н.Й.Вапцаров" - гр. Варна

Випуск 80 (1961 - 1966 г.)

За сайта

Анимация Основнният замисъл на създаването на сайта е систематизиране и по-лесно ползване на публикуваната информация в блоговете на Румен Тотев (121 класно отделение) и Михаил Бояджиев (111 класно отделене) и предоставяне на възможност за публикуване на информация, която не е включена в горните два блога.
    За целта са обособени 7 раздела, които се появяват при влизане в сайта. Част от разделите имат подраздели, които се изписват при позициониране на показалеца на мишката върху тях.
    Към момента (17.10.2017 г.) са систематизирани САМО част от наличните публицации в горнита два блога. Работи се по систематизирането и включването на нова информация.
    Отчитайки, че усвояването на програмните средства за разработване на сайта; неговото разработване и въвеждането на информация започна от средата на месец август 2017 г. се предполага наличие на грешки, неточности или липса на информация. Във връзка с това се приемат предложения за неговото развитие или допълване с информация вкл. снимки за тези колеги, за които липсват такива на e_mail : don111@abv.bg” .

.