Към началото

ВНВМУ "Н.Й.Вапцаров" - гр. Варна

Випуск 80 (1961 - 1966 г.)

ХИМН НА ВНВМУ 1966 г.

От блога на М. Бояджиев