Към началото

ВНВМУ "Н.Й.Вапцаров" - гр. Варна

Плакет на випуск 80

Учебен корпус