--> Към началото

ВНВМУ "Н.Й.Вапцаров" - гр. Варна

Випуск 80 (1961 - 1966 г.)

П о з д р а в л е н и я

Поздрав до випуск 80-ти от Пенка Балева (бележита варненка) >