Към Михаил Бояджиев 1966 г. 2016 г.

Роден съм на 20.01.1943 г. в гр. Разлог, Благоевградски окръг. Баща ми, Тодор Бояджиев е бил лесовъд, а майка ми, Невена Василева е работила като учителка. Сестра ми, Веселина е завършила строително инженерство.

Средно образование завърших във Втора политехническа гимназия „К. Величков“, гр. Пазарджик през 1961 г. През 1966 г. завърших Висшето военноморско училище „Н.Й.Вапцаров“, Варна по специалността „Корабостроене“, класно отделение 111. В периода 1966 – 69 г. работих в Института по корабостроене, Варна като конструктор и проектант на корабни корпусни конструкции. През 1969 -72 г. бях технолог в Кораборемонтен завод „Одесос“, Варна. От 1972 до 1978 г. бях научен сътрудник в Института по воден транспорт, Варна, занимавах се с изследователска дейност по технология, организация и управление на кораборемонтното производство. След това до 1980 г. отново работих във варненския кораборемонтен завод като началник на отдел по организация и управление на производството. През 1979 г. защитих кандидатска дисертация на тема „Изследване влиянието на някои фактори върху обема на заводския ремонт на сухотоварните кораби на НРБ“. За периода 1980-89 г. бях научен сътрудник в Института по корабостроене.

Съдбата ми се промени коренно през 1990 г. с емиграцията ми в САЩ. Попаднах в град Сент Питърсбърг, щата Флорида, един град с голяма българска общност. Ново начало, начало от нулата. Занимавах се с много и най-разнообразни работи, някои от които неквалифицирани. Условия трудни, необичайни. Съпругата ми Николинка и дъщеря ми Невена бяха до мен в тези трудни моменти и затова всички заедно оцеляхме. Помогна ни и голямата българска общност в района с морална подкрепа. Участвам активно в дейността на българския културен клуб „Родина“ и българската църква „Света Петка“. Дъщеря ми създаде семейство от смесен брак с американец и има две прекрасни деца, момчета. След пенсионирането си през 2006 г. всяка година прекарвам половината от времето си в САЩ и България.

Контактна информация: GSM 0884/073569

03.10.2017 г.