Към "Списък"

ВНВМУ "Н.Й.Вапцаров" - гр. Варна

Списък на приетите във випуск 80

(1961 - 1966 г.)

Списък на приетите във випуск 80 ВНВМУ „Н.ВАПЦАРОВ” (1961-66 г.) публикуван в блога на РУМЕН ТОТЕВ

- Към списъка на класно отделение 102 Корабоводители за гражданския флот
- Към списъка на класно отделение 121 Корабни механици
- Към списъка на класно отделение 111 Kорабостроители корпусници
- Към списъка на класно отделение 112 Kорабни механици за корабостроителната промишленост
- Към списъка на изпратените в Баку

Kласно отделение 101 - корабоводители за ВМС.

няма снимка

АТАНАС КОЛЕВ АТАНАСОВ

Роден на 19.12.1943, с. Изворско, Хасковско. ВМС: МПК-Созопол; ВКР в Бургас, Началник ВКР-ВМФ; Началник управление ГЩ-БНА (ВКР). Кап. I ранг о.р. Пенсионер, живее във Варна.

БОГОМИЛ КОЛЕВ БОНЕВ

Роден на 27.08.1942, с. Каспичан, Шуменско. ВМС: Дивизион ПЛ; Командир взвод и рота ВНВМУ; Хидрографска служба-ВМС; Курс ВМА Ленинград, СССР. Кап. I ранг о.р. Пенсионер, живее във Варна.

БОТЬО МАРКОВ ГАНЧЕВ

Роден на 02.09.1942, с. Градина, Великотърновско. ВМС: Кап. лейт. о.р. БРП: От 1977 г. в Параходство БРП-Русе като капитан, зам. директор експлоатация. Работи като капитан в частни фирми. Починал през ... година.

ВАСИЛ НИКОЛОВ ВАСИЛЕВ

Роден на 11.01.1943, Ямбол. ВМС: Дивизион тралчици-Бургас, 1 ОДПЛК-Варна, преподавател артилерия ВНВМУ; флагмански специалист Щаб ВМФ. Кап. I ранг о.р. БМФ: плава като пом. капитан. Пенсионер, живее във Варна.

ВАСИЛ ФИЛИПОВ ЦОЛЧОВСКИ

Роден на 14.01.1944, с. Борован, Врачанско. ВМС: МПК-Созопол; Комендант пристанище Варна. Кап. II ранг о.р. Починал през 1995 г.
   

ВЕСЕЛИ ВАСИЛЕВ РАЙКОВ

Роден на 123.04.1943, Ловеч. ВМС: МПК-Созопол; ОД ВМС. Кап. II ранг о.р. БМФ: Плава като пом. капитан. Починал.
   

ГЕОРГИ ДИНЕВ ДИНЕВ

Роден на 19.02.1941, с. Тенево, Ямболско. ВМС: ТЩ-Варна; Флагмански миньор ВМБ-Варна; командир дивизион ТЩ-Балчик. Кап. II ранг о.р. Починал през 1991 г.

ЕВГЕНИ БОРИСОВ ХРИСТОВ

Роден на 11.12.1942, с. Долно Минево. ВМС: Командир БЧ и комсомолски секретар на БТЩ-Бургас; ЗКПЧ дивизион РКА-Созопол; преподавател партийно строителство във ВНВМУ; началник отдел „Социология” към ГлПУНА (същото по-късно Управление „Социологически проучвания на БА” към ГЩ). Кап. I ранг о.р. Пенсионер, живее в София.

ЗАХАРИ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

Роден на 15.07.1943, Провадия. ВМС: Командир ТКА-Созопол; командир РКА; флагмански щурман на Бригадата катери в Созопол. Кап. I ранг о.р. Починал през 2010 г.

ИВАН КОЛЕВ БРАДОВ

Роден на 01.10.1942, с. Паскалево, Добричко. ВМС: 1 ОДПЛК; ХР ВМБ-Варна; флагмански щурман ВМБ-Варна; зам. началник ХС-ВМС. Кап. I ранг о.р. БМФ: Началник картографско отделение БМФ. Пенсионер, живее във Варна. (2017)

ИВАН ЛОЗАНОВ ФИЛИПОВ

Роден на 14.05.1943, София. Отличник на специалността "Навигация", втори във випуска. ВМС: 1 ОДПЛК (БЧ-3 СКР „Дръзки”); политотдел ВМФ; завършва философия в СУ „Кл. Охридски”; преподавател, по-късно Началник катедра „Обществени науки” във ВВМУ „Вапцаров” доцент, доктор кап. I ранг о.р. Пенсионер, живее във Варна.

МИХАИЛ БОРИСОВ МИШЕВ

Роден на 28.08.1943, Казанлък. ВМС: дивизион ПЛ; РУ-ГЩ МНО. Капитан I ранг о.р. Починал през 1989 г.
   

ТАШО СЛАВОВ ТАШЕВ

Роден на 14.08.09.1942, Каварна. ВМС: Пом. командир и по-късно командир на десантен кораб в Бургас; командир дивизион Десантни кораби в Атия. Кап. I ранг о.р. Пенсионер. Починал през 2012 г.,
   

ХРИСТО ВАСИЛЕВ ЦАНЕВ

Роден на 02.04.1942, с. Горица, Търговищко. ВМС: МПК-Созопол; ДК-Бургас; Щаб ВМС. Кап. I ранг о.р. БМФ: Плава като пом. капитан. Пенсионер, живее във Варна.(2017)

Класни отделения 102 и 103 – корабоводители за гражданския флот


АЛЕКСАНДЪР ЦВЕТКОВ ПЪРВАНОВ

Роден на 15.08.1943, Монтана. БМФ: Правоспособност КДП придобива през 1974 г. Длъжността капитан изпълнява на различни кораби към ПБМФ. Участва в изработване на Наредбата за компетентност на морските лица; Автор на пет морски книги. От 1977 г. зам. началник ДИК-Варна; през 79 г. – следдипломна квалификация по международно морско право; от 1998 г. е ръководител на направление "Квалификация и регистрация на морските лица" при ИА „МА”-Варна; Зам. началник ИА „МА”-Варна. Награден с трудови ордени. Живее във Варна.(2017)

АНГЕЛ МАНОЛОВ КОЛЧЕВ

Роден на 9.03.1943, с. Горна Василица, Софийско. БМФ: Правоспособност КДП придобива през 1973 г. Длъжността капитан изпълнява на различни кораби към ПБМФ; Началник Фериботен комплекс-Варна. Освободен през 2000 г. Пенсионер, живее във Варна.(2017)

АТАНАС ДИМИТРОВ ПАНЧЕРЕВСКИ

Роден на 02.05.1943, с. Изворите, Благоевградско. БМФ: Правоспособност КДП придобива през 1972 г. Длъжността капитан изпълнява на различни кораби към ПБМФ. Освободен от ПБМФ през 2004 г. Пенсионер, живее във Варна(2017)

АТАНАС ПЕТРОВ ВЕЛИКОВ

Роден на 03.12.1942, с. Ряхово, Русенско. БРП: плава като капитан на кораби от БРП; зам. директор БРП-Русе. Пенсионер, живее в Русе.(2017)

БЛАГАЙ КОСТОВ ВАНГЕЛОВ

Роден на 30.08.1942, Плевен. БМФ: плава като пом. капитан; преподавател в Морската учебна школа към СО „Воден транспорт”. Пенсионер, живее във Варна.(2017)

ВАЛЕНТИН ИВАНОВ БОЙЧЕВ

Роден на 28.03.1944 г.в Разград. Отпаднал от обучение в морско училище през 1963 г. поради слаб успех .

       

БОГДАН ДИМИТРОВ НИКОЛОВ

Роден на 02.08.1942, Добрич, БМФ: Правоспособност КДП придобива през 1974 г. Длъжността капитан изпълнява на различни кораби към ПБМФ; пилот в пристанище Варна. Освободен 2003 г. Пенсионер, живее във Варна(2017)

БОРИС ПЕТРОВ КОЛЕВ

Роден на 22.02.1942, Варна. БМФ: плава като пом. капитан, специалист в отдели „Сигурност на корабоплаването”; „Контейнерни превози”-БМФ; ВТО „Корабоимпекс”. Починал на 27 юни 2017
   

БОРИСЛОАВ ХРИСТОВ ЦВЕТКОВ

Роден на 03.09.1943, с. Долни Луковит, Плевенско. БМФ: плава като пом. капи­тан и капитан; диспечер и началник отдел в БМФ; инструктор в отдел Транспорт в ОК на БКП-Варна. Завършва Дипломатическата академия към МИД-Москва; помощник на I секретар на БКП-Варна; директор на Института по Воден транспорт. Пенсионер. Починал на 23.02.2016 г.
   

BЛАДИМИР НИКОЛОВ ГУНЕВ

Роден на 02.06.1942, с. Телиш, Плевенско. Изключен от състава на морско училище през 1962 г. по политически причини
   

ГЕНЧО ВАСИЛЕВ ГЕНЧЕВ

Роден на 11.10.1943, с. Градище, Плевенско. БМФ: Правоспособност КДП придобива през 1984 г. Длъжността капитан изпълнява на различни кораби към ПБМФ; Околосветски рейс с м/к „Гоце Делчев” 88-89 г. Освободен от ПБМФ 2002 г. Пенсионер, живее във Варна(2017)

ДИМИТЪР НИКОЛОВ МАВРОВ

Роден на 01.09.1943, Скопие, Македония. БМФ: Правоспособност КДП придобива през 1980 г. Длъжността капитан изпълнява на различни кораби към ПБМФ; назначен на различни ръководни длъжности в ПБМФ, а от 1989 до 1992 г. е генерален директор на ПБМФ; отново капитан на кораб; от 1995 до 2000 г. е представител на ПБМФ в "Балкан енд Бляк Сий Шиппинг-Ко" в гр. Анверс, Белгия; отново е капитан на кораб; от 2005 г. е капитан в резерв. Пенсионер, живее във Варна.(2017)

ДИМИТЪР ЦВЕТКОВ ДИМИТРОВ

Роден на 29.09.1943, с. Дерманци. Ловешко БМФ: Правоспособност КДП придобива през 1979 г. Длъжността капитан изпълнява на различни кораби към ПБМФ; Работи в ДСО „Воден транспорт”; От 1990 г. е назначен за суперинтендант в ПБМФ. Освободен от ПБМФ 2007 г. Пенсионер, живее във Варна.(2017)

ДОНЧО ИВАНОВ МЕЛЕДЖИЕВ

Роден на 27.01.1943, Ямбол. БМФ: Правоспособност КДП придобива през 1972 г. Длъжността капитан изпълнява на различни кораби към ПБМФ; представител на СО „Воден транспорт” в Сингапур. Освободен през 1994 г. Пенсионер, сега - директор фирма "Нептун менинг". Живее във Варна.(2017)

ЕНЧО МАНОЛОВ ЯКИМОВ

Роден на 09.07.1943, Стара Загора. БМФ: Правоспособност КДП придобива през 1972 г. Длъжността капитан изпълнява на различни кораби към ПБМФ. Освободен през 2000 г. Пенсионер, живее във Варна.(2017)

ЖЕЛЯЗКО ТАНЕВ ЪКОВ

Роден на 10.07.1943, Ямбол. БМФ: Правоспособност КДП придобива през 1981 г. Длъжността капитан изпълнява на различни кораби към ПБМФ – основно в Танкерен флот-Бургас и на чужди кораби. Освободен през 2004 г. Пенсионер, живее във Бургас.(2017)

ЖИВКО ГОРЧЕВ МАГДИЧЕВ

Роден на 15.12.1943, с. Станевци, Видинско. БМФ: Правоспосо-бност КДП придобива през 1973 г. Длъжността капитан изпълнява на различни кораби към ПБМФ; от 79 г. е началник на "Портови флот и пилотска дейност"-Варна; от 84 г. директор на ДПЧМВ; след това пак е капитан. Награден с трудови ордени. От 1999 до 2001 г. е председател на Българската Асоциация на морските капитани. Освободен през 2007 г. От 2010 г. е секретар в Морската камара. Пенсионер, живее във Варна.(2017)


ИВАН ЛАМБОВ ПЕТКОВ

Роден на 03.06.1942, Варна. БМФ и ДСП "Океански риболов": Правоспособност КДП придобива през 1973 г. Длъжността капитан изпълнява на различни кораби към ПБМФ и ДСП „ОР” а също и на чужди кораби; пристанищен флот и пилот в пристанище Варна. Освободен през 1995 г. Пенсионер, живее във Варна.(2017)

ИВАН МАТЕВ НЕНЧЕВ

Роден на 21.04.1943, Сопот. БМФ: Правоспособност КДП придобива през 1976 г. Длъжността капитан изпълнява на различни кораби в ПБМФ и на чужди кораби; по-късно преминава на ръководна работа в ПБМФ и Параходство „Балканшип”; От 1985 г. е на работа в МСКП "Интерлихтер” Будапеща. Награден с трудови ордени. Освободен през 1993 г. Пенсионер, живее във Варна.(2017)

ИВАН ПЕЕВ ВОЙНСКИ

Роден на 09.05.1942, с. Медово, Старозагорско. БМФ: Правоспособност КДП придобива през 1978 г. Длъжността капитан изпълнява на различни кораби към ПБМФ; Представител на ПБМФ в Жданов, СССР (сега Мариупол, Украйна). Награден с трудови ордени; почетен работник на МТранспорта на НРБ и на СССР (1986 г.). Пенсионер, живее във Варна.(2017)

ИВАН ПЕТРОВ БАЛКАНДЖИЕВ

Роден на 25.01.1943, с. Бутово, Велико Търновско. БМФ: плава като пом. капитан; Началник отдел дирекция „Фериботно плаване”-ПБМФ; Заемал е различни ръководни длъжности в СО „Воден транспорт”-Варна. Починал през 2014 год.

ИВАН МИХАЙЛОВ ВАНГЕЛОВ

Роден на 13.06.1942, Варна. БМФ: През 1970-1991 г. работи в ДСП "Океански риболов”. Правоспособност КДП придобива през 1980 г. Длъжността капитан изпълнява на различни кораби в ДСП „Океански риболов” и в ПБМФ. Награден с трудови ордени. Освободен е през 2001 г. Пенсионер, живее във Варна(2017)

КОСТАДИН ЯНКОВ НИКОЛОВ

Роден на 12.02.1942, с. Крумово, Пловдивско. БМФ: Правоспособност КДП придобива през 1972 г. Длъжността капитан изпълнява на различни кораби към ПБМФ и на чужди кораби. Освободен от ПБМФ през 2003 г. Пенсионер, живее във Варна.(2017)

МАНОЛ ГЕОРГИЕВ МАНОЛОВ

Роден на 03.11.1942, Бургас. БМФ: Правоспособност КДП придобива през 1973 г. Длъжността капитан изпълнява на различни кораби към ПБМФ и на чужди кораби; От 1975 е пилот в пристанище Бургас, от 1985 до 1989 г. е Директор на пристанище Бургас; През 1990 г. е избран за народен представител в VII ВНС; От 1993 г. е капитан на ро-ро кораб "Преслав". Освободен от ПБМФ през 1999 г. През 2005 отново е Изпълнителен Директор на пристанище Бургас. Починал през 2013 год..)

МАРИН ИЛИЕВ ДЕЛИСТОЯНОВ

Роден на 24.04.1943, Разград. БМФ: Преминава на работа в ДСП „Океански риболов”. Пенсионер, живее във Варна.(2017)

МАРКО ЦОНКОВ ВАНКОВ

Роден на 12.01.1944, с. Хирево, Габровско. БМФ: Правоспособност КДП придобива през 1974 г. Длъжността капитан изпълнява на различни кораби в ПБМФ; Освободен през 1972 г.; Старши асистент по корабно товарно дело в катедра „Морска практика” при ВВМУ; преподавател БМКЦ; Плава на кувейтски танкери. Сега е на брегова работа в Кувейт.(2017)

МИРОСЛАВ ВАСИЛЕВ НАСАЛЕВСКИ

Роден на 16.02.1944, Варна. БМФ: Правоспособност КДП придобива през 1974 г. Длъжността капитан изпълнява на различни кораби към ПБМФ. Освободен през 2001 г. Починал през 2012 год..

НАЙДЕН ГЕОРГИЕВ НИКУЛКИН

Роден на 19.04.1943, с. Якоруда, Благоевград. БМФ: Правоспособност КДП придобива през 1975 г. Длъжността капитан изпълнява на различни кораби към ПБМФ и на чужди кораби; капитан е на най-големия български кораб – м/т Хан Аспарух. Освободен през 2002 г. Починал през 2004 г.

НЕНЧО ДИМИТРОВ СТРЕЛЧЕВ

Роден на 07.06.1943, Варна. БМФ: Правоспособност КДП придобива през 1978 г. Длъжността капитан изпълнява на различни кораби към ПБМФ и на чужди кораби. Освободен през 2004 г. Пенсионер, живее във Варна. (2017)

НИКОЛАЙ МИЛЧЕВ ВРАБЕВСКИ

Роден на 12.12.1943, с. Лесидрен, Ловешко. БМФ: КДП, плавал и на чужди кораби; пилот в Пристанище Варна. Пенсионер, живее във Варна (2017)

ПЕТКО СЕРАФИМОВ ПЕРЧЕВ

Роден на 01.04.1943, с. Ново село, Видинско. БМФ: плава като пом. капитан. Пенсионер, живее във Варна. (2017)

ПЕТКО ИВАНОВ РУСИНОВ

Роден на 09.09.1943, Созопол. БМФ и ДСП "Океански риболов” - Бургас, Завършва "Външна търговия". Директор на ДСП „Океански риболов”. Бизнесмен, живее в Бургас.(2017)

ПЕТЪР ИВАНОВ СТАЙКОВ

Роден на 16.01.1943, Варна. БМФ: Правоспособност КДП придобива през 1972 г. Длъжността капитан изпълнява на различни кораби към ПБМФ; пилот в пристанище Бургас. Освободен през 1993 г. Пенсионер, живее във Варна.(2017)

РУМЕН КИРИЛОВ АТАНАСОВ

Роден на 05.04.1943, с. Войвода, Шуменско. БМФ: Правоспособност КДП придобива през 1985 г. Длъжността капитан изпълнява на различни кораби към ПБМФ и на чужди кораби. Освободен през 2004 г. Пенсионер, живее във Варна.(2017)

РУМЕН СТЕФАНОВ ГЕНЧЕВ

Роден на 30.04.1943, Варна. БМФ: плава като пом. капитан. Пенсионер, живее във Варна.(2017)

СТЕФАН НАУМОВ ЙОРДАНОВ

Роден на 30.01.1944, Добрич. БМФ: плава пом. капитан; дълги години работи в ДИК-Варна, през 1992 год. получава правоспособност КДП, след което плава и като капитан на чужди кораби. Пенсионер, живее във Варна(2017)

СТОЯН АТАНАСОВ ПЕТРОВ

Роден на 30.01.1944, Добрич. БМФ: плава пом. капитан; дълги години работи в ДИК-Варна, през 1992 год. получава правоспособност КДП, след което плава и като капитан на чужди кораби. Пенсионер, живее във Варна(2017)

ТЕНЮ ЖЕЛЕВ ТЕНЕВ

Роден на 01.06.1943, с. Гледка, Хасковско. БМФ: Преподавател в МУШ и БМКЦ. Правоспособност КДП придобива през 1978 г. Плава като капитан на различни кораби в ПБМФ и на чужди кораби; Първи капитан обучен в Англия за обучаващ на радарния тренажор закупен от СО „Воден Транспорт” (ПБМФ Варна) – преподавател във ВУЦ към ДСО „ВТ”. Освободен от ПБМФ през 1996 г. Пенсионер, живее във Варна.(2017)

ЯНАКИ ХРИСТОВ БАРАКОВ

Роден на 10.07.1943, Елхово. БМФ: Загинал като старши пом. капитан на м/т Лом при сблъскването му със съветския сухотоварен кораб Моздок на 13 януари 1972 г. пред пристанище Одеса (заедно с капитана на кораба кдп Бончев и всички други помощници, радистите и вахтените на мостика, включително и съпругата на втория помощник капитан в сватбения им рейс - всичко 9 човека).(2017)

ЯНКО НИКОЛОВ ДИМОВ

Роден на 20.04.1943, Варна. БМФ: Правоспособност КДП придобива през 1972 г. Плава като капитан на различни кораби към ПБМФ; Пълномощник на ПБМФ в гр. Рощок, ГДР (сега Германия); СО „Воден транспорт” Варна; дирекция Ро-Ро към СО „МАТ” София; по-късно капитан на Ро-Ро кораб. Освободен през 2003 г. Пенсионер, живее в София.(2017)

ЯНЧО МАНОЛОВ НИКОЛОВ

Роден на 14.12.1943, с. Бял бряг, Шуменско БМФ: Правоспособност КДП придо­бива през 1973 г. Длъжността капитан изпълнява на различни кораби в ПБМФ и на чужди кораби. Пълномощник на ПБМФ в гр. Рощок, ГДР (Германия); ръководни длъжности в ПБМФ; началник ДИК-Варна. Награден с трудови ордени и медал за заслуга към БНА. Председател на Асоциацията на морските капитани. Освободен през 2003 г. Пенсионер, живее във Варна.(2017)

Kласно отделение 121 - корабни механици.Включва и класно отделение 122 от I и II курс


АТАНАС АНДОНОВ КИНДЕКОВ

Роден на 25.02.1943, Пловдив. В I-ви и II-ри курс в кл. отд. 122. БМФ: Плава като механик. Напуска БМФ през 1970 г. Работи в завода за пишещи машини „Марица” Пловдив. Пенсионер, живее в Пловдив..(2017)
Житейска биография      Спомени      Снимки

АТАНАС ДАМЯНОВ ЧИРАКОВ

Роден на 25.08.1942, с. Лесово, Ямболско. Изключен в края на 1961 г. по политически причини, дослужва в 1 ОДПЛК-Варна (електрик на СКР „Дръзки”). Завършва МЕИ-София, живее в Сливен..(2017)

БОЙЧО ИВАНОВ БОЙЧЕВ

Роден на 8.10.1943, Бургас. БМФ: Плава като механик; След това работи в БКР-Бургас като инспектор, по-късно Началник БКР-Бургас. Починал на 5 септември 2013 год.)

Няма снимка

ВАЛЕНТИН АТАНАСОВ ПАПАЗОВ

Роден на 18.01.1942, Варна. В I-ви и II-ри курс в кл. отд. 122. БМФ: Правоспособност механик I степен придобива през 1972 г. Длъжността главен механик изпълнява основно на големите пътнически кораби на ПБМФ. Освободен през 1980 г. Пенсионер, живее във Варна.(2017)

ВАЛЕНТИН ВЕСЕЛИНОВ РУСЕВ

Роден на 24.08.1942, Варна. БМФ: Правоспособност механик I степен придобива през 1972 г. Длъжността главен механик изпълнява на различни кораби в ПБМФ; СТФ-Варна; групов механик; супервайзор в Сингапур при строежа на влекачи; суперинтендант; от 1992 до 97 г. Председател на Надзорния съвет; от 1994 г. зам. генерален директор на ПБМФ по "Техническа експлоатация на флота”; след 1997 суперинтендант в дирекция „Старши суперинтенданти и суперинтенданти” при направление „Техническа експлоатация на флота”. Освободен през 2001 г. Награден с трудови ордени. Починал през 2010 г.

ВЕЛИЧКО КИРИЛОВ МАРИНОВ

Роден на 02.06.1941, с. Тополовец, Видинско. В I-ви и II-ри курс в кл. отд. 122. БМФ: Плава като механик. През 1970 г. преминава на работа в Корабостроителен завод „Г. Димитров”, Варна като сдатъчен механик. По-късно в завод „Вида”, Видин енергетик; по-късно преподавател в Техникума по корабостроене и корабоплаване „Кирил Халачев”, Варна. Пенсионер. Почина през 2012 год.

Няма снимка Няма снимка

ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ КОЛЕВ

Роден на 15.02.1943, Поморие. Изключен през 1963 г. поради слаб успех. Дослужва в дивизион МПК-Созопол.

Няма снимка

ДИМИТЪР ДИНЕВ ДИМИТРОВ

Роден на 27.03.1942, с. Бял Извор, Старозагорско. ВМС: Механик десантен кораб-Бургас; Ремонтна база Созопол; ВМБ-Варна. Кап. II ранг о.р. БМФ: Плава като механик. Починал през 2006 г.

Няма снимка

ДИМИТЪР ЗЛАТЕВ МАЙСТОРОВ

Роден на 01.11.1942, Бургас, БМФ: Правоспособност механик I ст. придобива през 1985 г. Длъжността главен механик изпълнява на различни кораби към ПБМФ и ДСП "Океански риболов". Освободен през 1995 г. Работи в кувейтската танкерна компания КОТС; в частни български фирми като главен механик и суперинтендант. Пенсионер. Починал през 2014 год.

Няма снимка

ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ВЕЛИЧКОВ

Роден на 25.02.1941, София. ВМС: Механик влекач „Христо Ботев” в ДОХР-Варна; механик ТЩ-Варна; ВМБ-Варна. Кап. II ранг о.р. Пенсионер, живее във Варна.(2017)

ДИМИТЪР КРУМОВ СТАМОВ

Роден на 29.09.1943, с. Веселиново, Ямболско. В I-ви и II-ри курс в кл. отд. 122. ВМС: Механик учебен кораб „Вапцаров”; преподавател в катедра КСУ ВВМУ, по-късно в учебния отдел. Кап. I ранг о.р. Починал през 2005 г.

ДИМИТЪР СЛАВОВ МИЛАДИНОВ

Роден на 12.09.1942, с. Гиген, Плевенско. БРП после БМФ: Правоспособност механик I степен придобива през 1977 г. Длъжността главен механик изпълнява на различни кораби към ПБМФ и на чужди кораби. Освободен през 2004 г. Пенсионер, живее във Варна.(2017)

ДИМИТЪР СТОЯНОВ БРАНДИЙСКИ

Роден на 09.01.1943, с. Оборище, Пазарджишко. ВМС: Механик кораб в ДОХР-Варна; командир ФTБ „Декилиташ”. Кап. II ранг о.р. Пенсионер. Починал през 2014 год.

Няма снимка

ДИМИТЪР СТОЯНОВ ДИМИТРОВ

Роден на 25.12.1942, Стара Загора. БМФ: Плава на различни кораби като механик; по-късно преминава на работа в портови флот-Варна. Пенсионер, живее във Варна.

ДИМИТЪР ТОДОРОВ ИГНАТОВ

Роден на 05.11.1942, Велес, Македония. В I-ви и II-ри курс в кл. отд. 122. ВМС: Механик група хидрографни кораби ХС-ВМС; хидрографен СКОЗ във ВМА Ленинград, СССР; Пом. началник Хидрографен отдел Щаб-ВМС. Кап. I ранг о.р. БМФ: Портови флот-Варна. Пенсионер, живее във Варна.(2017)

ДРАГОМИР КИРИЛОВ ЯНЕВ

Роден на 24.04.1941, с. Окоп, Ямболско. Приет в кл. отд. 111 (корабостроене-корпусници), пре­минава в кл. отд. 121 в началото на 3-ти курс. Отличник на випуска. ВМС: Командир ел. мо­торна група ПЛ; курс КСУ ВМА Ленинград, СССР; механик дивизион ПЛ; Технически отдел Щаб-ВМС. Кап. II ранг о.р. БМФ: От 85 г. Правоспособност механик I степен придобива през 1995 г., електро-механик – през 78 г. Длъжността главен механик изпълнява на различни кораби към ПБМФ. Освободен през 2002 г. Пенсионер, живее във Варна.(2017)

ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ НЕДЕЛЧЕВ

Роден на 24.10.1943, Харманли. В I-ви и II-ри курс в кл. отд. 122. БМФ: Правоспособност механик I степен придобива през 1974 г. Длъжността главен механик изпълнява на различни кораби към ПБМФ и на чужди кораби. Освободен поради болест през 1994 г. Починал през 2011 год.

ЖЕЧО СПАСОВ ВЪЛКОВ

Роден на 22.01.1943, Карнобат. В I-ви и II-ри курс в кл. отд. 122. ВМС: механик десантен кораб-Бургас, приема през 68-69 г. първия построен в Русе ДК пр. 106-К (НАТО – „Видра“); механик БТЩ; главен инженер ремонтна работилница база Атия. Кап. II ранг о.р.БМФ: От 1986 г. механик на различни кораби, както и на чужди кораби (кувейтски и гръцки). Пенсионер, живее в Бургас.(2017)

КИРИЛ СТОЙЧЕВ САПУНДЖИЕВ

Роден на 12.11.1942, Елхово. В I-ви и II-ри курс в кл. отд. 122. БМФ: Плава като механик; с м/к „Васил Левски” през войната 1967 г. между Израел и Египет е блокиран в Суецкия канал – Голямото горчиво езеро. По-късно преминава във ВТО „Трансимпекс”, Варна. Пенсионер, живее във Варна.(2017)

КОЛЮ ВАСИЛЕВ КОЛЕВ

Роден на 01.01.1943, Варна. В I-ви и II-ри курс в кл. отд. 122. БМФ: Плава като механик; напуска през 69 г. Работи като инженер в Либия 2 години, после в завода за двигатели „Васил Коларов”, Варна, в специализирана лаборатория; през 1991 год. се връща в БМФ и плава като 2-ри механик. Напуска след инцидент с нападение на кораба, при който е ранен. Починал през 2009 г.)

КОНСТАНТИН СИМЕОНОВ ВАГАРАКОВ

Роден на 07.09.1942, Пазарджик. БМФ: Правоспособност механик I степен придобива през 1976 г. Длъжността главен механик изпълнява на различни кораби към ПБМФ. Освободен през 2003 г. Пенсионер, живее в Бургас.(2017)

КРЪСТЬО СИМЕОНОВ ГЕРГЬОВСКИ

Роден на 19.02.1942, Плевен. В I-ви и II-ри курс в кл. отд. 122. ВМС: механик БО; Командир взвод и рота ВНВМУ; Началник ЕИЦ ВМБ-Варна. Кап. II ранг о.р. Пенсионер, живее във Варна.(2017)

ЛЮБОМИР ПЕТРОВ ДИМИТРОВ

Роден на 26.06.1942, Варна. В I-ви и II-ри курс в кл. отд. 122. БМФ: Механик в ПБМФ; от 1972 г. на работа в МВР на различни длъжности, завършва службата си през 1997 г. като Директор Областно управление МВР - Варна, полковник. Пенсионер, живее във Варна, частен бизнес.(2017)

НЕДЯЛКО ТЕНЕВ ПЕНЕВ

Роден на 19.08.1943, Ямбол. В I-ви и II-ри курс в кл. отд. 122. БМФ: Правоспособност механик I степен придобива през 1971 г. Длъжността главен механик изпълнява на различни кораби към ПБМФ и на чужди кораби. Освободен през 2003 г. Пенсионер, живее във Варна.(2017)

НИКОЛА БОРИСОВ НИКОЛОВ

(сега ДЕКОВСКИ)

Роден на 26.11.1943, с. Лешница, Благоевградско, БМФ: Правоспособност механик I степен придобива през 1974 г. Длъжността главен механик изпълнява на различни кораби към ПБМФ и на чужди кораби; суперинтендант; Морска администрация – Бургас до 2009 г. Пенсионер, живее в Бургас.(2017)

Няма снимка

НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ МИРЧЕВ

Роден на 01.01.1943, с. Камен, Велико Търновско. В I-ви и II-ри курс в кл. отд. 122. ВМС: механик десантен кораб в Бургас, уволнява се 76 г. Кап. л-т о.р. Работи в Корабостроителен завод "Г. Димитров" - Варна. Пенсионер. Починал през 2011 год.

ПЕТЪР ГОРЯНОВ ВЕНКОВ

Роден на 21.05.1942, София. БМФ: Правоспособност механик I степен придобива през 1972 г. Длъжността главен механик изпълнява на различни кораби към ПБМФ и на чужди кораби; Групов механик; старши суперинтендант. Награден с трудови ордени. Освободен през 2003 г., Пенсионер, живее във Варна, работи в частна буксирна компания до 2012 год. (2017)

РУМЕН ТОДОРОВ ТОТЕВ

Роден на 14.05.1943, София. ВМС: механик ППК в ДОХР-Бургас; завършва специалност „Средства на автоматизирани системи за управление” с квалификация инженер по електроника в КВИРТУ-ПВО, Киев, СССР; научен сътрудник, началник секция ВНИИ-ГЩ София. Уволнен през 1991 г. Кап. I ранг о.р. Работи в частни фирми. Пенсионер, живее в София. Занимава се с обществено-полезна дейност в СОСЗР.(2017)
Житейска биография      Спомени      Снимки

СИМЕОН ИВАНОВ ЛИНЧЕВ

Роден на 0.10.1943, Дупница. ВМС: механик МПК-Созопол; преподавател в старшинско училище. Кап. II ранг о.р. БМФ: плава като механик. Пенсионер, живее във Варна.(2017)

СТЕФАН ХРИСТОВ НЕЙКОЛОВ

Роден на 14.12.1943, с. Търничене, Старозагорско. ВМС: командир ел. моторна група СКР; командир взвод и рота във ВНВМУ; преподавател електротехника във ВНВМУ, д.т.н. Кап. II ранг о.р. БМФ: плава като ел. механик. Пенсионер, живее във Варна.(2017)

Няма снимка Няма снимка

СТОЯН СТОЙКОВ КОЗАРЕВ

Роден на 06.08.1943, с. Росица, Добричко. В кл. отд. 122. Изключен през 1962 г. поради слаб успех.)


ТОДОР ДИМИТРОВ КУРТЕВ

Роден на 11.01.1943, с. Било, Добричко. ВМС: механик в ДОХР-Варна; командир взвод и рота ВНВМУ; Началник отдел „Кадри” Щаб ВМС. Кап. I ранг о.р. Пенсионер, живее във Варна..(2017)

ХРИСТО ИВАНОВ ВАСИЛЕВ

Роден на 13.08.1942, с. Караш, Врачанско. ВМС: 1 ОДПЛК, 3 ОДБТЩ, КРЗ „Флотски арсенал”-Варна; НИПТИ филиал Варна; МНО-ГУВТ-УДП София. Кап. I ранг о.з. к.т.н. Завършва ВИНС „Д. Благоев“ Варна по специалността ОМОИИ. След уволнението си от ВМС (1990 г.) плава под чужд флаг (танкери, хладилни и сухо-товарни кораби), по-късно е суперинтендант във фирмата на Тодор Василев в Истанбул. Пенсионер, живее във Варна.(2017)

Няма снимка

ХРИСТО ТОДОРОВ ДАМЯНОВ

Роден на 14.12.1943, с. Бял бряг, Шуменско БМФ: Правоспособност КДП придо­бива през 1973 г. Длъжността капитан изпълнява на различни кораби в ПБМФ и на чужди кораби. Пълномощник на ПБМФ в гр. Рощок, ГДР (Германия); ръководни длъжности в ПБМФ; началник ДИК-Варна. Награден с трудови ордени и медал за заслуга към БНА. Председател на Асоциацията на морските капитани. Освободен през 2003 г. Пенсионер, живее във Варна.(2017)

Няма снимка

ЦВЕТАН АТАНАСОВ НИНОВ

Роден на 21.09.1943, с. Правешка Лакавица, Софийско. В I-ви и II-ри курс в кл. отд. 122. Завършва ВНВМУ през 1967 г. поради болест. БМФ: плава като механик, напуска през 1970 г. Работи в завода за автобуси „Чавдар” Ботевград; зам. директор. Починал през 1982 г..

ЦВЕТАН ДАНАИЛОВ ЦОНКОВ

Роден на 05.04.1943, Лом. В I-ви и II-ри курс в кл. отд. 122. БМФ: Правоспособност механик I степен придобива през 1974 г. Длъжността главен механик изпълнява на различни кораби към ПБМФ; През 1973-74 г. сдатъчен механик в КРЗ "Одесос"; след това отново главен механик. Освободен от ПБМФ през 1983 г. Пенсионер, живее във Варна.(2017)

Лого класно отделение 111 Kласно отделение 111 - корабостроители корпусници.

       
   

АНАСТАС ВЪЛКАНОВ НИКОЛОВ

Роден на 31.07.1943, Бургас. Корабостроителен и кораборемонтен завод „И. Бояджиев”, Бургас; „Трансимпекс”, София; Министерство на транспорта; СО-МАТ-София, където стига до зам. генерален директор, след приватизацията – изпълнителен директор. Основава фирма за спедииторски услуги. Починал през 2010 г.

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ ВЛАДИМИРОВ

Роден на 16.06.1942, с. Осеново, Варненско. Корабостроителен завод „Г. Димитров”, Варна (Варненска корабостроителница, сега Булярд-Варна). Пенсионер от 2005 г. Живее във Варна.

няма снимка

ВЕЛИСЛАВ НИКОЛОВ ЛОЗЕНСКИ

Роден на 02.12.1943, Шумен. Корабостроителен завод „Г. Димитров”, Варна; БКР-Варна; Варненска корабостроителница; Морска администрация-Варна. Пенсионер от 2006 г., живее във Варна

ГЕОРГИ НИКОЛОВ ВАТРАЛОВ

Роден на 04.07.1943, с. Хаджи Димитрово, Старозагорско. Институт по корабостроене (НИПКИК); Корабостроителен завод „Г. Димитров”- Варна (Варненска корабостроителница, сега Булярд-Варна). Пенсионер от 2009 г., живее във Варна

ГЕОРГИ НИКОЛОВ ИВАНОВ

Роден на 16.06.1942, с. Стефаново, Добричко. Корабостроителен завод „Г. Димитров”, Варна (Варненска корабостроителница, сега Булярд-Варна). Пенсионер от 2004 г. Продължава да работи до 2008 г. – в Булярд; ККЗ „Делфин-1”, Варна. Починал през м. август 2017 г.

ГЕОРГИ ПЕТКОВ ТИТЕВ

Роден на 20.05.1943, Търговище. Корабостроителен завод „Г. Димитров”, Варна; КРЗ „ Флотски арсенал”, Варна; СМК; Агрострой и Гражданска защита, Търговище. Пенсионер, живее в Търговище.

ДОНЧО ИВАНОВ ДОНЕВ

Роден на 16.04.1943, с. Драгижево, Велико Търновско. Работи от 15.09.1966 до 02.12.1969 г. в Института по корабостроене ( НИПКИК ) - Варна; от 02.12.1969 г. до 01.09.2000 г. в Изчислителния Център по корабостроене: р-л група, главен проектант и н-к отдел "АСУ" (автоматизирани системи за управление). След ликвидирането на Центъра (септември 2000 г.) до 01.09.2004 г.: безработен, охрана,програмист в частни фирми. От 01.09.2004 в Института по хидро- и аеродинамика към БАН ( преобразуван по-късно в Център по хидро- и аеродинамика към Института по металознание, съоръжения и технологии „акад. А.Балевски“ към БАН): н-к отдел "Административно - стопански" и ръководител направление "Осигуряване на експериментално призводствената дейност" до сега (11.2017 г.). Пенсионер от 01.06. 2010 г.; живее във Варна.
Житейска биография --- Спомени --- Снимки

Драго Янев 2016

ДРАГОМИР КИРИЛОВ ЯНЕВ

Роден на 24.04.1941, с. Окоп, Ямболско. Приет в кл. отд. 111 (корабостроене-корпусници), пре­минава в кл. отд. 121 в началото на 3-ти курс. Отличник на випуска. ВМС: Командир ел. мо­торна група ПЛ; курс КСУ ВМА Ленинград, СССР; механик дивизион ПЛ; Технически отдел Щаб-ВМС. Кап. II ранг о.р. БМФ: От 85 г. Правоспособност механик I степен придобива през 1995 г., електро-механик – през 78 г. Длъжността главен механик изпълнява на различни кораби към ПБМФ. Освободен през 2002 г. Пенсионер, живее във Варна..

Иван Ганев - 2016

ИВАН АТАНАСОВ ГАНЕВ

Роден на 30.11.1942, Пазарджик. Учител в СПТУ по корабостроене „Ст. Павлов”, Варна. Пенсионер от 2001 г. Живее във Варна.

ИВАН ГЬОНОВ ИВАНОВ

Роден на 19.05.1942, Казанлък. Корабостроителен и кораборемонтен завод „И. Бояджиев”, Бургас; Трансимпекс-София; през 1968 г. преминава на работа към научно-техническия отдел на Министерството на външните работи, по-късно преминава на дипломатическа работа; работи в посолствата на България в Австрия и Холандия, Починал през 1995 г.

Снимки

КОНСТАНТИН СИМЕОНОВ ГОСПОДИНОВ

Роден на 04.03.1943, с. Суворово, Варненско. Корабостроителен завод „Г. Димитров”, Варна, Институт по корабостроене. Завършил второ висше образование КММ; работи в БМФ и др. частни фирми. Пенсионер от 2006 г., живее във Варна.
Житейска биография --- Спомени --- Снимки ---

КОСТАДИН ЙОСИФОВ ЙОСИФОВ

Роден на 14.03.1943 г. в гр. Горна Оряховица. Работи от 1966 до 1977 г. в Институт по корабостроене ( НИПКИК ) - Варна , от 1977 до 2014 г. в новоучредения Институт по корабна хидродинамика към ДСО „Корабостроене“, преобразуван през 1990 г. в Институт по хидро- и аеродинамика към БАН, а от 1 юли 2010 г. в Център по хидро- и аеродинамика към Институт по металознание, съоръжения и технологии „акад. А.Балевски“ към БАН. Директор на Института / Центъра от 1993 до 2013 г. ; от 1981 г. - ст. н.с 2 ст. / доцент; от 1976 г. - ктн. / д-р. Пенсионер от 1 октомври 2013 г. Освободен от работа на 8 декември 2014 г. Живее в гр. Варна.

Биография --- Спомени --- Снимки ---

КЪНЧО ПЕТКОВ БОНЕВ

Роден на 03.11.1943, с. Нейковци, Габровско. ККЗ „Иван Димитров”, Русе; През 1968 г. се военизира и е военен представител в завода; старши инженер по новото строителство в Технически отдел-ВМФ; преподавател във ВНВМУ по ТУК; Морски отдел на ГЩ-БА. Кап. I ранг о.р. Уволнен през 1990 г., реабилитиран и отново назначен в БНА. Окончателно уволнен през 1995 год. Активен участник в много граждански движения. Пенсионер, живее във Варна

МИХАИЛ БОЯНОВ БЪЧВАРОВ

Роден на 30.09.1943, Варна. Последователно учител и директор на Техникума по корабостроене и корабоплаване „Кирил Халачев”, Варна; началник учебен център при Кораборемонтен завод „Одесос”, Варна. Пенсионер от 2007 г. Продължава да работи като преподавател във ВВМУ и ККЗ "Делфин-1" (2017 g.). Живее във Варна.
Житейска биография --- Спомени --- Снимки ---

МИХАИЛ ТОДОРОВ БОЯДЖИЕВ

Роден на 20.01.1943, Разлог. Институт по корабостроене (НИПКИК); Институт по воден транспорт; Кораборемонтен завод „Одесос”, Варна; д.т.н. Пенсионер от 2008 г., живее в Сейнт Питърсбърг-САЩ и във Варна (2017 Г.)
Житейска биография --- Спомени --- Снимки ---

ПАНАЙОТ ПЕЕВ ЗАФИРОВ

Роден на 14.02.1941, с. Генерал Кантарджиев, Варненско. Корабостроителен завод „Г. Димитров”, Варна; БКР-Варна; Кораборемонтен завод „Одесос”, Варна. Починал през 1996 г.

СТОЯН ДИМИТРОВ СИМОВ

Роден на 25.04.1943, Балчик. Институт по корабостроене (НИПКИК); Варненска корабостроителница; гост-преподавател в Технически университет – Варна. Пенсионер от 2006 г. Понастоящем работи като

ХРИСТО ИВАНОВ КЪНЕВ (сега КАЛЕВ)

Роден на 07.12.1941, Варна. Корабостроителен завод „Г. Димитров”, Варна; последователно е учител и директор на СПТУ по корабостроене „Ст. Павлов”, Варна; зам. директор на Техникума по корабостроене и корабоплаване „Кирил Халачев”, Варна. Пенсионер от 1998 г., живее във Варна..

няма снимка

ХРИСТО ЦЕНОВ МИЛОВ

Роден на 27.11.1943, с. Галиче, Врачанско. Корабостроителен и кораборемонтен завод „И. Бояджиев”, Бургас; хладилен механик в ДСП „Океански риболов”; след сдаване изпити за КММ – механик в ДСП „Океански риболов” и БМФ; Портови флот, Бургас. Починал през 1991 г.

ЯНКО ЙОРДАНОВ ВОДЕВ

Роден на 08.09.1943, с. Огнен, Бургаско. Корабостроителен и кораборемонтен завод „И. Бояджиев”, Бургас; помполит в БМФ, механик ЖБ работилница към БМФ. Пенсионер от 2003 г. Понастоящем развива частен бизнес (2017 Г.). Живее в Бургас.

Kласно отделение 112 - корабни механици за корабостроителната промишленост


АЛЕКСАНДЪР АТАНАСОВ ДЕЛИСТОЯНОВ

Роден на 20.01.1944, с. Станчово, Благоевградско. Изключен през 1963 г. поради слаб успех. Завършва архитектура, Живее във Варна.(2017)

БОГДАН ВАСИЛЕВ УГЪРЧИНСКИ

Роден на 25.10.1943, г. Долни Дъбник. Учител в Техникум по корабостроене и корабоплаване-Варна (6 мес.), корабен механик в ИГ „Български търговски флот” – (3 г.). Специализира информационни технологии – ст.н.с, доктор на техническите науки. Работи и ръководи информационни служби в България и чужбина. Президент на консорциум от частни фирми (www.velgraf.biz). Професор хонорис кауза на Московския университет „М.В.Ломоносов”. Бизнесмен на България 2008 г. Живее в София.(2017)

няма снимка

ВЪРБАН ПЕТРОВ БАЙЧЕВ

Роден на 06.04.1943, Бургас. Корабостроителен и кораборемонтен завод „И. Бояджиев” Бургас. След това преминава на работа в партийните и държавни органи в гр. Бургас; последно – зам. кмет на града Починал през 2010 г.

Няма снимкa

ГЕОРГИ ИВАНОВ ФИНДЖЕКОВ

Роден на 01.03.1943, Пазарджик. Институт по корабостроене (НИПКИК), ст. н.с. д-р. Има сериозни разработки в областта на звуко- и шумо- изолациите. Преподавател в Технически университет-Варна и по-късно във ВВМУ, доцент. От 1995 до 2010 г. работи като доцент и началник на катедра във ВВМУ „Н.Й. Вапцаров”. Пенсионер, живее във Варна.(2017)

няма снимка

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ КЪРЛИЕВ

Роден на 16.01.1943, с. Ново село, Хасковско. Корабостроителен завод „Г. Димитров” Варна. Починал през 2006 г.)

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ПЕТКОВ

Роден на 20.08.1943, с. Кричим, Пловдивско. Корабостроителен завод „Г. Димитров” Варна. БМФ: От 1968 г. Правоспособност механик I степен придобива през 1988 г. Длъжността главен механик изпълнява на кораби към ПБМФ и на чужди кораби Пенсионер, живее във Варна.(2017)

ИВАН НЕДЕЛЧЕВ ШИНЕВ

Роден на 12.11.1943, Варна. Корабостроителен завод „Г. Димитров” Варна. ВТО „Корабоимпекс”, по-късно там директор на дирекция. Пенсионер, живее във Варна.(2017)

КРАСИМИР ИВАНОВ НИКОЛОВ

Роден на 10.03.1944, с. Славяново, Търговищко. Корабостроителен завод „Г. Димитров” Варна. БМФ: механик в портовия флот-Варна. Пенсионер, живее във Варна. Починал през 2011 г.)

ЛЮБОМИР ЖИВКОВ ГЕОРГИЕВ

Роден на 30.03.1943, с. Орсоя, Монтанско. Работи в Кораборемонтен завод "Одесос" – Варна като технолог, тех. ръководител, началник ОТКК, Началник обособено комплексно производство (ОКП-2), Зам. директор по производствените въпроси, Главен инженер КРЗ „Одесос” АД Варна. Починал през 2010 г.

НИКОЛА ГЕОРГИЕВ АНДРЕЕВ

Роден на 10.06.1942, с. Цар Самуил, Силистренско; Корабостроителен завод „Г. Димитров” Варна; Директор на завода. Починал 1987 год.

няма снимка

НИКОЛА СЛАВЧЕВ САРИЕВ

Роден на 26.06.1943, Момчилград. Институт по корабостроене (НИПКИК); по-късно в Корабоимпекс. Работил е в Куба Починал.

ПАВЕЛ ГЕНОВ РАШЕВ

Роден на 21.06.1942, с. Попица, Врачанско. Корабостроителен завод „Г. Димитров” Варна, по-късно началник цех. БМФ: Плава като механик. Пенсионер, живее във Варна.(2017)

ПЕТЪР ЕМИЛОВ ТОНЧЕВ

Роден на 21.08.1943, Лом. Кораборемонтен завод „Одесос” Варна. БМФ: от 1977 г. Правоспособност механик I степен придобива през 1983 г. Длъжността главен механик изпълнява на различни кораби към ПБМФ. През 1990 - 2008 г. работи във фирма Zodiac Maritime, Лондон, като главен механик и суперинтендант по ремонт и строеж на корабите. Освободен през 1990 г. Пенсионер, живее във Варна.(2017)

РУМЕН КОСТОВ АНДОНОВ

Роден на 21.10.1943, Враца. Институт по корабостроене (НИПКИК) Варна. След 1972 год – инженер в завод в гр. Враца. Пенсионер, живее във Враца.(2017)

СВЕТЛОСЛАВ ИЛИЕВ ЮРЕКЧИЕВ

Роден на 30.11.1942, Провадия. Корабостроителен завод „Г. Димитров” Варна: БМФ: от 1966 г. Правоспособност механик I степен придобива през 1972 г. Длъжността главен механик изпълнява различни кораби в ПБМФ; групов механик; през 1970 г. за спасяване на съветска подводница награден с орден „За заслуги към БНА”; 1980-85 г. зам. директор завод "Чайка"-Варна; отново главен механик. Освободен през 1991 г. Плава на кораби на частни корабособственици. Пенсионер, живее във Варна(2017)

СТЕФАН ЯНКОВ КУДИН

Роден на 14.10.1943, с. Широка лъка, Смолянско. Институт по корабостроене (НИПКИК) Варна. Пенсионер, живее във Варна.(2017)

ТИНКО СТАНЧЕВ КОЛЕВ

Роден на 14.10.1943, Добрич. Започва работа в "Предприятие за корабни изделия"; по-късно е преподавател по начално военно обучение в СПТУ по облекло и в СПТУ по машиностроене; директор на СПТУ по автотранспорт с. Езерово, Варненско; преподавател в Техникума по механотехника. Пенсионер, живее във Варна.(2017)

ТОДОР ИВАНОВ КЮРКЧИЕВ

Роден на 21.04.1943, с. Якоруда, Благоевградско. Преподавател в Професионално училище по корабостроене, по-късно в Техникума по корабостроене и корабоплаване. Работи и в строителния флот. Пенсионер, живее във Варна.(2017)

ХРИСТО ИВАНОВ ДОСЕВ

Роден на 24.08.1942, Елена. Корабостроителен завод „Г. Димитров” Варна; Институт по корабостроене (НИПКИК); ДСО „Корабостроене”; частна кораборемонтна фирма като главен инженер. Пенсионер. Починал през 2017 г.

ХРИСТО СТОЯНОВ ИВАНОВ

Роден на 07.10.1943, Варна. Корабостроителен завод „Г. Димитров” Варна. БМФ: от 1966 г., Правоспособност механик I степен придобива през 1983 г. Длъжността главен механик изпълнява различни кораби към ПБМФ и на чужди кораби. Освободен през 2003 г. Пенсионер, живее във Варна.(2017)

Изпратени за обучение в Каспийското Висше Военно - Морско училище "Сергей M. Киров", гр. Баку, СССР през август 1961. Прекратено обучението им през 1963 г. и освободени от БНА.


АЛЕКСАНДЪР КОСТАДИНОВ ДИМЧЕВ

Роден на 25.08.1942, с. Бяла, Варненско. Живее във Варна.(2017)


БОГДАН БОРИСОВ КАРАДЕНЧЕВ

Роден на 03.02.1943, с. Асеновци, Плевенско. Продължава да учи в СССР за нуждите на Водния транспорт. Пристанище Варна – началник отдел, по-късно зам. директор и директор; Зам. председател на ОНС-Варна; Кмет на район Аспарухово; Кмет на Варна. Пенсионер, живее във Варна, Зам. кмет на Варна от 2012 год.(2017)

БРАНИМИР ГРОЗДЕВ ДОБРЕВ

Роден на 05.04.1944, Сливен. Пенсионер, живее в София.(2017)


ВАСИЛ ПЕТРОВ ДИМИТРОВ

Роден на 21.11.1943, Варна. Продължава образованието си в СССР, за нуждите на БМФ. Началник отдел „Свързочен” в БМФ. Пенсионер, живее във Варна, частен бизнес.(2017)

ВЕНЕЛИН ГЕОРГИЕВ УЗУНОВ

Роден на 6.07.1943, Плевен. Изключен през 1962 поради слаб успех. Живее в Плевен.(2017)


ВЕСЕЛИН ПАУНОВ ФИЛИПОВ

Роден на 08.01.1943, с. Брегово, Пловдивско. Изключен през 1962 г. поради слаб успех. Живее в Пловдив.(2017)


ВЪЛКАН ЦВЕТКОВ ЦВЕТКОВ

Роден на 10.01.1943, с. Бързица, Варненско. Пенсионер, живее в София.(2017)


ГЕОРГИ РУСИНОВ РЕБРОВ

Роден на 15.01.1943, Елхово. Пенсионер, живее в Пловдив(2017)


ГОСПОДИН ТОДОРОВ ТОДОРОВ

Роден на 22.01.1943, с. Комунари, Варненско. Пенсионер, живее в София.(2017)


ГРИГОР СТЕФАНОВ ХИНОВ

Роден на 09.01.1943, Велико Търновско. Пенсионер, живее във Велико Търново(2017)ДИМИТЪР МАРИНОВ ТОНЧЕВ

Роден на 11.05.1943, Оряхово. Починал)ДИМО ДИМИТРОВ ДИМОВ

Роден на 23.07.1943, с. Бисер, Хасковско. Пенсионер, живее в София(2017)


ДОБРИН ДЕНЕВ ДОБРЕВ

Роден на 26.03.1943, с. Плачковци, Габровско. Пенсионер, живее във Велико Търново.(2017)


ИВАН ГЕНЧЕВ ДИМИТРОВ

Роден на 21.06.1943, Чирпан. Пенсионер, живее в Пловдив)


ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ ФОТЕВ

Роден на 09.04.1943, Плевен. Продължава да учи в СССР за нуждите на Водния транспорт. Живее в Одеса, Украйна(2017)

ЙОРДАН МИТЕВ ГЕНЕВ (ЙОРДАНОВ)

Роден на 08.10.1943, Хасково. Пенсионер, живее в Хасково(2017)


йОСИВ ТОДОРОВ МАРКОВ

Роден на 30.10.1943, Сливен. Пенсионер, живее в Сливен.(2017)


КАМЕН ДИМИТРОВ ТОДОРОВ

Роден на 08.07.1943, Севлиево. Зам. директор на РТЦ-Варна. Пенсионер, живее във Варна(2017)


КИРИЛ ТОДОРОВ КИРЯКОВ

Роден на 25.01.1943, София. Починал)ЛЮБОМИР ВАСИЛЕВ МАСЛИНКОВ

Роден на 07.06.1943, Бургас. Продължава да учи в СССР Корабна радиоелектроника за нуждите на Водния транспорт. Починал през 1973 г. при нещастен случай (битов инцидент).2017)

МИЛАН КИРИЛОВ МАРТИНОВ

Роден на 09.07.1942, Плевен. ПочиналМИТКО ДОБРЕВ ГЕОРГИЕВ

Роден на 26.07.1943, с. Кривини, Варненско. Диспечер РВД-летище Варна. Пенсионер, живее във Варна, частен бизнес(2017)

МЛАДЕН ГАНЕВ МИНЧЕВ

Роден на 15.07.1943, Разград. Пенсионер, живее в Разград(2017)


НИКОЛАЙ АСЕНОВ АЧКОВ

Роден на 16.07.1942, София. Починал
НИКОЛАЙ ИВАНОВ КОСЕВ

Роден на 27.05.1943, Хасково. Пенсионер, живее в Хасково(2017)


НИКОЛАЙ СТАНЕВ ПЕТРОВ (АМЗОВ)

Роден на 14.11.1943, с. Свети Петър, Видинска. Пенсионер, живее във Видин(2017)


ОГНЯН ТРАЙКОВ СТОИЛОВ

Роден 1942, София. Пенсионер, живее в София. Неизвестно защо е изтърван в списъка на випуска в издадените "Алманаси на възпитаниците на Морско училище" - издания 2001 и 2006 година.(2017)

ПАВЕЛ БОЯНОВ ВЛАДИМИРОВ

Роден на 01.07.1941, с. Церов, Софийско. Продължава да учи в СССР за нуждите на Водния транспорт. Работи в Пристанище Варна. Пенсионер, живее във Варна(2017)

ПЕТКО КЪНЧЕВ КЪНЧЕВ

Роден на 24.12.1943, Бяла, Русенско. Пенсионер, живее в София(2017)


ПЕТЪР ГАЛИТИОНОВ СЕРЕВ

Роден на 25.02.1944, Пазарджик. Живее в САЩ.(2017)


ПЕТЪР ДАМЯНОВ КИРИЛОВ

Роден на 31.05.1943, с. Гроздьово, Варненско. Отново влиза курсант във ВНВМУ през 1965 г. направо в III-ти курс, профил навигация (кл. отделение 301). Завършва през 1968 г. ВМС. Починал.

ПЪРВАН МАРКОВ МАРИНОВ

13.02.1943, Созопол. Продължил учението си в СССР за нуждите на Водния транспорт. Пристанище Варна – началник отдел, по-късно директор. Пенсионер, живее във Варна, частен бизнес(2017)

РУМЕН СИМЕОНОВ СИМЕОНОВ

Роден на 09.10.1943, Варна. Продължил учението си в СССР за нуждите на Водния транспорт. Работи в Министерството на Транспортa – специалист, по-късно зам. началник ДИК-София. Пенсионер, живее в София, частен бизнес(2017)

СВЕТЛОЗАР КРАЙЧЕВ ПЕТРОВ

Роден на 04.05.1944, с. Горна Митрополия, Плевенско. Починал


СТАМЕН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

Роден на 10.11.1942, с. Желязна, Монтанско. Пенсионер, живее в София(2017)


СТАНЮ РАЙКОВ СТАНЕВ

Роден на 30.08.1943, с. Гложене, Ловешко. Пенсионер, живее в София.(2017)


СТЕФАН ВАСИЛЕВ АВРАМОВ

Роден на 15.04.1943, Нови Пазар. Пристанище Варна – началник отдел, по-късно зам. директор. Пенсионер, живее във Варна, частен бизнес(2017)

СТЕФАН ИВАНОВ ФИЛЧЕВ

Роден на 03.11.1943, Бургас. Пенсионер, живее в Бургас.(2017)


СТЕФАН ЦАНОВ МАРИНОВ

Роден на 08.05.1943, с. Български извор, Ловешко. Освободен по здравословни причини. Живее в Ловеч(2017)


СТОЙЧО ПЕТРОВ СТЕФАНОВ

Роден на 07.12.1942, с. Мадара, Шуменско. ПочиналСТРАШИМИР СИМЕОНОВ УРДАРСКИ

Роден на 09.06.1943, с. Лешко, Благоевградско. Живее в чужбина(2017)


ТОДОР ПЕТРОВ СТАМЕНОВ

Роден на 15.03.1943 София Пенсионер. Живее в София(2017)


ХРИСТО АТАНАСОВ ГРАДИНАРОВ

Роден на 12.06.1942, Плевен. Пристанище Русе – зам. директор и по-късно директор; директор на „Дунарит” Русе. Починал през 2001 г.(2017)

ХРИСТО ДЕНЕВ ХРИСТОВ

Роден на 20.10.1943 г. Карнобат. Пенсионер. Живее в Kарнобат.(2017)


ЦВЕТАН СЛАВОВ ИЛКОВ

Роден на 13.03.1042 Варна. Живее в чужбина(2017)