--> Към Михаил Бояджиев

Михаил Тодоров Бояджиев

класно отделение 111

С н и м к и

Асистент на знамето - 1966 г. (първият в ляво). С Кънчо Бонев в морската градина - 1963 г. Среща на випуска - 2016 г.
Асистент на знамето - 1966 г. (първият в ляво) С Кънчо Бонев в морската градина - 1963 г. Среща на випуска - 2016 г.