ВНВМУ - ВИПУСК 80 (1961 - 1966 г.)
ПРЕПОДАВАТЕЛИ НА 111 КЛАСНО ОТДЕЛЕНИЕ (КОРАБОСТРОИТЕЛИ КОРПУСНИЦИ)НИКОЛА МИЛУШЕВ - ВНВМУ - К-Н III РАНГ

МАШИННО ЧЕРТАНЕ

Към "Изучавани дисциплини"