Към предишен екран

Изучавани дисциплини, преподаватели и хорариум по изучаваните дисциплини

Преподаватели навигационни класни отделения (101 и 102)

(блог М. Бояджиев)

Преподаватели класно отделение 121 (корабни механици)

(блог Р. Тотев)

Класно отделение 111

„Корабостроители – корпусници”

Учебна програма

Изучавани дисциплини по курсове

Първи курс

1. Висша математика – Христо Грамчев, изпит
2. Обща и техническа химия – кап. л-т Борис Изворски, изпит
3. Дескриптивна геометрия – Теньо Матев, изпит
4. Диалектически и исторически материализъм – подп. Цветан Цветанов, изпит
5. Машинно чертане – кап. III ранг Никола Милушев, изпит
6. Металознание и термообработка – кап. л-т Коста Керемeдчиев, изпит
7. Теоретична механика (статика) – кап. II ранг Цветан Папазов, изпит
8. Устави – ст. л-т Сава Савов
9. Строева подготовка - ст. л-т Сава Савов
10. Огнева подготовка - ст. л-т Сава Савов
11. Пехотно-тактическа подготовка - ст. л-т Сава Савов
12. Физическа подготовка – кап. Купенов
13. Медицинска подготовка – д-р Стоянов
14. Основи на военноморското дело – кап. л-т Васил Василев
Лято : Морска практика в Атия – 1 месец

ВТОРИ КУРС

1. Висша математика – Христо Грамчев, Георги Георгиев изпит
2. Руски език – Александра Иванова, изпит
3. Физика – Иван Ралчев, изпит
4. Съпротивление на материалите – кап. л-т Стоян Кюлджиев, изпит
5. Политическа икономия – майор Александър Александров, изпит
6. Теоретична механика (динамика и кинематика) – ст. л-т Крум Михайлов, изпит
7. Обща електротехника – кап. л-т Ботю Николов, кап. л-т Александър Цанев, изпит
8. Електрообзавеждане на кораба - кап. л-т Ботю Николов, зачот
9. Английски език – Вяра Петкова, изпит
10. Технология на металите – ст. л-т Кирил Медникаров, изпит
Лято: Практика в учебна работилница

Трети курс

1. Хидродинамика – кап. л-т Неделчо Великов, изпит
2. Теория на кораба – инж. Георги Тошев, изпит
3. Строителна механика на кораба –инж. Йордан Пращинков, изпит
4. Конструкция на корпуса на кораба – инж. Георги Георгиев, изпит
5. Корабостроително чертане – инж. Тодор Ганчев, изпит
6. История на КПСС – кап. III ранг Райко Райков, изпит
7. Теория на машините и механизмите – кап. л-т Емил Станчев, зачот
8. Военна психология и педагогика – майор Златков, зачот
9. Оръжия за масово поразяване - кап. л-т Белишки, зачот
10. Заваръчно дело – кап. лейт. Костадин Янков, зачот
11. Основи на военноморското дело – ............
12. Физическа подготовка – кап. Купенов
Лято: Учебна практика във ВМФ – 1 месец и Български морски флот – 1 месец

Четвърти курс

1. Теория на кораба – инж. Георги Тошев, изпит
2. Корабни устройства – инж. Йордан Тенекеджиев, изпит
3. Строителна механика (теория на еластичността) – доц. Симеонов, изпит
4. Корабни движители – инж. Йордан Пращинков, изпит
5. Технология на корабостроенето и кораборемонта – инж. Атанас Шопов>, изпит
6. Машинни елементи – кап. л-т Цвятко Дончев>, зачот
7. История на БКП – кап. II ранг Колю Колев, изпит
8. Живучест на кораба и леководолазно дело - Кирил Лясков, зачот
Лято: Учебна практика в корабостроителните заводи – 2 месеца

Пети курс

1. Топлотехника (Раздел Корабни силови уредби) – кап. 3 ранг Атанас Вълчев, изпит
2. Корабни системи – инж. Ради Цветков, изпит
3. Теория на кораба – инж. Георги Тошев, изпит
4. Строителна механика на кораба (обща якост) – инж. Йордан Пращинков, изпит
5. Икономика и организация на корабостроителното производство – проф. Кърклисийски, изпит
6. Проектиране на кораба – инж. Тодор Ганчев, изпит
7. Вибрации на кораба – инж. Васил Апостолов, зачот

Март, Април, Май и Юни 1966 г. - Разработка на Дипломен проект

Юли 1966 г. Държавни изпити:

1. Защита на Дипломен проект

2. Марксизъм-ленинизъм

3. Физическа подготовка

Учебни часове по дисциплини, за които са положени изпити и зачоти


1. Диалектически и исторически материализъм - 90 часа
2. Политическа икономия - 84 часа
3. История на КПСС - 80 часа
4. История на БКП - 88 часа
5. Висша математика - 350 часа
6. Физика - 160 часа
7. Обща и техническа химия - 86 часа
8. Дескриптивна геометрия - 54 часа
9. Руски език - 100 часа
10. Английски език - 150 часа
11. Машинно чертане - 70 часа
12. Металознание и термообработка - 64 часа
13. Заваръчно дело - 60 часа
14. Технология на металите - 110 часа
15. Теоретична механика - 80 часа
16. Съпротивление на материалите - 156 часа
17. Обща електротехника - 80 часа
18. Теория на машините и механизмите - 60 часа
19. Машинни елементи - 90 часа
20. Корабостроително чертане - 80 часа
21. Хидродинамика - 116 часа
22. Теория на кораба - 339 часа
23. Строителна механика и на кораба - 324 часа
24. Конструкция на корпуса на кораба - 160 часа
25. Корабни устройства - 90 часа
26. Корабни системи - 91 часа
27. Технология на корабостроенето и кораборемонта - 142 часа
28. Проектиране на кораба - 170 часа
29. Електрообзавеждане на кораба - 56 часа
30. Икономика и организация на корабостроителното производство - 60 часа
31. Топлотехника - 140 часа
32. Живучест на кораба и леководолазно дело - 36 часа
Неуточнени:
33. Корабни движители
34. Вибрации на кораба
35. Основи на навигацията
36. Основи на военно-морското дело
37. Оръжия за масово поразяване
38. Военна психология и педагогика

Преподаватели по катедри

(Снимки на част от преподавателите може да видите ТУК)

К-ра Математика и Физика

Георги Георгиев – математика
Христо Грамчев – математика
Иван Ралчев – физика
Петър Дилов – теория на вероятностите

К-ра Чужди езици

Александрина Спасова – руски език
Людмила Великова – руски език
Цветана Иванова – руски език
Вяра Петкова – английски език
Лиляна Ралчева – английски език
Сара Капонова – английски език

К-ра Обществени науки

Петър Цветанов – диамат и истмат
Александър Александров – политикономия
Иван Урумов – военна психология
Кольо Колев – история на БКП
Любен Златков – психология и педагогика
Райко Райков – история на КПСС
Йордан Венков – научен комунизъм

К-ра Техническа механика

Цветан Папазов – техническа механика
Станчо Казаков – техническа механика
Борис Изворски – техническа химия

К-ра Теория на кораба

Неделчо Великов – теория и устройство на кораба
Стоян Иванов – теория и устройство на кораба

К-ра Електротехника

Григор Григоров – електротехника
Панайот Хлебаров – автоматизация и телемеханика

К-ра Корабни силови уредби

Владимир Бошнаков – турбини
Христо Богданов – двигатели с вътрешно горене

К-ра Радиотехника

Мико Христов – импулсна техника
Пламен Атанасов – ­радиотехника
Трифон Пенков – радиолокация
Филип Недялков – радиотехника и корабни свръзки

К-ра Навигация и корабоводене

Александър Неделчев – океанология, метеорология и астрономия
Дончо Дончев – навигация
Йордан Адамов – навигация и топография
Минко Стойнешки – навигация
Ненко Катеров – навигация
Симеон Младенов – навигация
Тончо Василковски – навигация
Васил Василев – технически средства на корабоводенето
Васил Кръстев Василев (Зоро) – корабно маневриране
Христо Димов – девиация на магнитния компас и радиодевиация
Конда Душков – морска практика

К-ра Военно-морска тактика

Бойчо Марев – тактика на военноморския флот
Момчил Белишки – оръжия за масово поражение
Васил Митов – ракетно оръжие
Георги Антонов – история на военноморския флот
Герасим Герасимов – противолодъчно оръжие
Илия Димитров – корабна артилерия
Кръстю Малчев – минно-торпедно оръжие

К-ра Експлоатация търг.флот

Димитър Наумов – стокознание и товарно дело
Петко Петков – експлоатация на търг. флот и товарене на кораба
Дичо Узунов – международно морско право (обща част)
Янко Сираков – международно морско право (специална част)

Ротен и взводни командири

Военни устави (УВС, ДУ, УГКС, КУ)
военна организация и администрация
Строева подготовка
Огнева подготовка с лично стрелково оръжие (карабина, автомат, пистолет);
Пехотно-тактическа подготовка.
Морска практика, морски свръзки, гребане и ветроходство (лагер Атия) – I курс
Физическа подготовка – и Авузки.

Преподаватели от граждански организации

инж. Георги Тошев Теория на кораба. Институт по корабостроене - Варна
инж. Георги Георгиев Конструкция на корпуса на кораба. Институт по корабостроене - Варна
инж. Тодор Ганчев Корабостроително чертане. Проектиране на кораба. Институт по корабостроене - Варна
инж. Йордан Пращинков Корабни движители, Строителна механика на кораба (обща якост).
инж. Йордан Тенекеджиев Корабни устройства. Институт по корабостроене - Варна
инж. Васил Апостолов Вибрации на кораба. Институт по корабостроене - Варна
инж. Атанас Шопов Технология на корабостроенето и кораборемонта. Корабостроителен завод - Варна
доц. Симеонов, Строителна механика (теория на еластичността). Строителен институт - София
инж. Ради Цветков, Корабни системи. Завод за корабно машиностроене - Варна
проф. Кърклисийски, Икономика и организация на корабостроителното производство. Технически университет - Варна