ВНВМУ - ВИПУСК 80 (1961 - 1966 г.)
ПРЕПОДАВАТЕЛИ НА 111 КЛАСНО ОТДЕЛЕНИЕ (КОРАБОСТРОИТЕЛИ КОРПУСНИЦИ)ЦВЕТАН ПАПАЗОВ - ВНВМУ - К-Н II РАНГ

ТЕОРЕТИЧНА МЕХАНИКА (СТАТИКА)

Към "Изучавани дисциплини"