ВНВМУ - ВИПУСК 80 (1961 - 1966 г.)
ПРЕПОДАВАТЕЛИ НА 111 КЛАСНО ОТДЕЛЕНИЕ (КОРАБОСТРОИТЕЛИ КОРПУСНИЦИ)БОРИС ИЗВОРСКИ - ВНВМУ - К-Н ЛЕЙТЕНАНТ

ОБЩА И ТЕХНИЧЕСКА ХИМИЯ

Към "Изучавани дисциплини"