Към началото

ВНВМУ "Н.Й.Вапцаров" - гр. Варна

Випуск 80 (1961 - 1966 г.)

Спомени/разговори за/с преподаватели

Разговор с Георги Георгиев, преподавател по математика на 111

Разговор с Вяра Петкова - преподавател по английски език

Да си спомним за един от авторитетите в българското корабостроене

Разговор на Мишо Бояджиев със Стоян Кюлджиев

В памет на Васил Апостолов - преподавател на класно отделение 111 - корабостроители - корпусници