Морско училище 1957 г.
Учебен корпус 1961 - 1966 г.
Учебен корпус 2016 г.
Учебен кораб "Вапцаров" - 1962 г.
Значка (лого) на випуска.
Тържествен марш
Велико Търново-звук и светлина

Висше Народно Военно Морско Училище "Н. Й. Вапцаров" - Варна

Випуск 80 (1961 - 1966 г.) - ВЕЛИКО ТЪРНОВСКИХимн на училището 1961-1966 г.

Промяна в сайта: 15.01.2018 г.: В памет на проф. дтн Васил Апостолов - Преподавател на 111 кл. отдеиение по вибрации на кораба (спомени ---> преподаватели).